CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA 2018!

+ Tên tài khoản (Username) được đính kèm trong danh sách trúng tuyển (Username là Mã số sinh viên)
+ Mật khẩu (password) là số chứng minh nhân dân của chính sinh viên.